Chính sách thanh toán

1. Các hình thức chấp nhận thanh toán

  • Trực tiếp tại công ty  
  • Thanh toán khi nhận hàng (COD) 
  •  Chuyển khoản ngân hàng

2. Thanh toán giữa Người mua – Người bán

Hiện tại đang triển khai hình thức Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Bước 1: Người Mua đặt đơn hàng trên runtogether.vn; nhấn chọn “Thêm vào giỏ hàng”,  Truy cập vào mục “Thanh toán”. Tiếp theo chọn “Tiến hành thanh toán”

Bước 2: Sau khi runtogether.vn xác nhận thông tin đơn hàng của Người Mua, runtogether.vn chuyển thông tin tới Người Bán;

Bước 3: Người Bán tự giao hàng. Người Mua nhận hàng và thanh toán cho Người Bán

(Nếu Người Mua không chọn vận chuyển bởi Người Bán, runtogether.vn hoặc đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng, Người Mua thanh toán cho runtogether.vnhoặc đơn vị vận chuyển, sau đó runtogether.vn chuyển trả tiền hàng cho Người Bán)

3. Thanh toán giữa Người Bán và runtogether.vn

Runtogether.vn sẽ chuyển trả khoản thu hộ cho từ Khách hàng cho Người Bán mỗi tháng một lần sau khi đã trừ đi các chi phí vận chuyển (nếu có) mà runtogether.vn có quyền hưởng, và

Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, runtogether.vn thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua chuyển khoản.

HỆ THỐNG CỬA HÀNG RUN TOGETHER

Hệ thống showroom
Lên đầu trang